Speurhondengroep

Speurhondengroep

ZEELAND

Speurhondengroep

Speurhondengroep

ZEELAND

logo 150

Speurhondengroep Zeeland

Adres:

p/a Tuinweg 2, 4316 AX Zonnemaire

Telefoon: 06-57153495
Oefenterrein: Speuren
Plaats: Tuinweg 1a, Zonnemaire
   
Speuren: locatie na afspraak


Woensdag v.a. 09:30 uur 

Zondag 9:00 - 12:00 uur


Surveillance: terrein i.o.

Dinsdag- en vrijdagavond

19:00 - 22:00 uur

 

Rabobank NL08 RABO 0376 289 198

Kamer van Koophandel:  84755318 

Baas en hond als een team aan het werk.

Het doel van de Speurhondengroep Zeeland is het opleiden en trainen van (daartoe geschikte) honden tot speurhonden en eventueel tot reddingshonden en surveillancehonden.

Om als team te kunnen werken vormt het opleiden van personen tot bekwame begeleiders een essentieel onderdeel van onze doelstelling.

Bij onze opleidingen en training staan de gezondheid, het welzijn en de werkvreugde van de hond voorop. Wij bereiken dit door een op beloning gerichte methode, positieve bekrachtiging. Deze methodiek laat het toe, om door accuraat gebruik te maken van de speur- en zoekdrift van de hond,  het speuren en zoeken op een zo natuurlijke manier te bevorderen.

Wij volgen het Basisspeurhonden programma en daaraan gelieerde onderdelen van de KNPV.

Wij hebben voldaan aan de eisen van erkenning bij de KNPV  en zijn na het passeren van de statuten op 6-12-2021,

de inschrijving KvK van 13-12-2021 per 13 januari 2022 dan officieel erkend.

De gedragscode van de KNPV houdt ook in dat op een welzijnsvriendelijke opleiding en training worden gegeven.

Dit alles te samen moet leiden tot “teamwork” tussen hond en geleider.

 

Wie zijn we:

Alfred Bakker start met Mechelse herder Rifka in het speurhondenprogramma. Hij heeft het basis certificaat behaald en is door gegaan met puin zoeken en vlakte revieren (slachtoffers zoeken in puin of bosgebied). In beide disciplines heeft hij zowel het certificaat  A als B behaald en allen met Lof. Inmiddels is ook het certificaat speuren A binnen. Ook is hij begonnen deze hond aan het Surveillance programma te laten wennen.

Op foto 3 ziet u hem met de Mechelse Herder Sky die bij Marije van de Velde in het speurprogramma uitkomt maar waar hij Surveillance mee is gestart. De keuring is zeer voorspoedig verlopen en hij mocht het certificaat Basis Surveillance hond met Lof mee naar huis nemen.

 

Petra Bakker traint niet met een hond maar probeert data en plaats in de gaten te houden zodat inschrijven tijdig gebeurt. Post op de media en heeft hulp van Rifka

 

 

Ik ben Wim van der Linde.

Ik train met een Nederlands gefokte (ras) schapendoes en volg ook het Basisprogramma speuren van de KNPV. Het behalen van een certificaat is vooralsnog een illusie, daarvoor is zij (Diva genaamd) te onstabiel. Dat neemt niet weg dat wij samen proberen de oefenstof zo goed mogelijk te leren en uit te voeren. Dat gaat op enkele onderdelen na best wel goed. Zij schroomt ook niet om onderdelen uit andere programma’s tot uitvoering te brengen. De schapendoes valt wel onder de werkhonden, maar een bijthond, neen dat zal zij nooit worden. Dat hoeft ook niet als zij maar blij is om haar neus te gebruiken en dan is de baas ook blij. Naast het sociale aspect is het onderdeel zijn van een club aantrekijker dan vanuit huis even de hond uitlaten. De foto’s laten een (beperkt) deel zien van wat wij zoal doen.

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.